Lesson 19 – Introducing Family and Friends

Topic 1: Introducing Family and Friends

Goal(s): to be able to introduce other people (family and friends)

Read the text below.

Halo, nama saya Marini. Saya ingin memperkenalkan keluarga saya. Bapak saya bernama Bambang. Dia seorang dokter. Dia bekerja di rumah sakit. Usia bapak saya 60 tahun. Dia sangat suka bersepeda. Ibu saya bernama Herdiana. Dia pelukis. Dia punya studio kecil di rumah. Ibu juga suka membuat kue jika dia lunya waktu. Saya punya satu kakak laki-laki, namanya Yuda. Hobinya bermain gim komputer. Dia berkuliah di Universitas Cahaya Bangsa. Usianya 20 tahun. Adik perempuanku bernama Amanda, dia masih kecil, 5 tahun. Hobinya menyanyi dan menari. Dia belum bersekolah. Mereka adalah orang-orang yang paling saya sayangi di dunia ini. Saya juga punya seorang teman baik. Namanya Saskia. Kami satu sekolah. Kami suka pantai dan kami suka pergi ke sana bersama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *